Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars”

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
    Studia podyplomowe są skierowane dla osób z tytułem: mgr inż., inżynier, licencjat. W kręgu zainteresowań są przede wszystkim osoby związane zawodowo z branżą motoryzacyjną (serwisową, projektową itp.) a także chcące uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych współczesnych pojazdów samochodowych (nauczyciele techników samochodowych, kierownicy i menadżerowie firm motoryzacyjnych itp.).

    Podczas studiów słuchacz nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ekologicznych „Green cars”, a w szczególności:

 • Układów elektrycznych, elektronicznych i mikroprocesorowych stosowanych w pojazdach samochodowych.
 • Transmisji sygnałów.
 • Samochodowych maszyn elektrycznych (budowa, projektowanie, eksploatacja).
 • Urządzeń samochodowej techniki świetlnej.
 • Zasad i wymogów dotyczących diagnostyki urządzeń.
 • Podstawowych warunków i wymagań gwarantujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Wyposażenia i budowy pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych.
 • Modelowania obiektów przestrzennych (urządzeń elektromechatroniki pojazdów samochodowych) z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • Programowania obiektowego i informatycznych systemów baz danych.
 • Przepisów i norm oraz wytycznych projektowych zalecanych w technice motoryzacyjnej.
 • Obsługi, eksploatacji i projektowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych występujących w pojazdach samochodowych.
 • Symulacji, miernictwa, badania i interpretacji otrzymanych wyników eksperymentów lub badań osprzętu pojazdów samochodowych.
 • Umiejętności w zakresie podstawowych technik informatycznych dotyczących programowania, obsługi mikroprocesorów oraz transmisji sygnałów.
 • Modelowania przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego wybranych urządzenie pojazdu samochodowego
 • Podstaw modelowania i eksploatacji urządzeń samochodowej techniki świetlnej.
 • Eksploatacji i projektowania urządzeń elektrycznych występujących w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.
 • Efektywnego wykorzystania zaleceń i normy oraz wytycznych w procesie projektowania.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności