Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest wykształcenie nowoczesnej kadry zarządzającej w przemyśle i administracji państwowej, dysponującej aktualną wiedzą i umiejętnościami w zakresie technologicznych, prawnych i ekonomicznych narzędzi zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS). Studium adresowane jest do osób profesjonalnie zainteresowanych rozszerzeniem i aktualizacją swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wytwarzania i właściwości UPS, gospodarowania nimi, uzdatniania i stosowania w różnych gałęziach gospodarki narodowej. Studium oferuje także przybliżenie zasad, metod i technik badawczych służących rozwojowi nowych sposobów transformacji UPS w nowe produkty.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności