Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w budownictwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym: - Podstawy ekonomii w budownictwie - Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej - Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie - Marketing w budownictwie - Zarządzanie potencjałem ludzkim - Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa - Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych - Przetargi na usługi budowlane - Negocjowanie i zawieranie kontraktów - Przygotowanie procesów realizacji budowy - Sterowanie przebiegiem realizacji budowy - Bezpieczeństwo pracy na budowie
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności