Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT wspierającymi działanie organizacji, obejmującej w szczególności: - nowoczesne metodyki zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, PMBOK); - ekonomikę projektów informatycznych (analiza efektywności inwestycji w IT, wartość IT); - współczesne metodyki wytwarzania systemów informatycznych (modele cyklu życia, metodyki klasyczne, metodykę RUP, metodyki lekkie – np. XP, SCURUM, Crystal Methods); - modele i metody modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania procesowego (modele EPC, optymalizację procesów biznesowych); - metody budowania strategii informatycznych (BSC, TQM, 4PI, itd.); - architektury systemów informatycznych i metody ich oceny (m.in. architektury scentralizowane, rozproszone, SOA, metodę ATAM, standardy TOGAF, DODAF, siatke Zachmana); - rozwiązania klasy Business Intelligence; - standardy jakości rozwiązań informatycznych (jakość oprogramowania – ISO 9126, ISO 90001, CMM, CMMI); - standardy zarządzania infrastrukturą informatyczną (w tym ITIL, COBIT); - metody zapewniania i oceny jakości systemów informatycznych (m.in. testowanie, automatyzacja testowania, audyt informatyczny rozwiązań i projektów, standard COBIT).
Jakość
Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Jakość
Jakość (jak piękno) jest sądem wartościującym, wyrażonym przez użytkownika. Jeśli nie ma takiego użytkownika – nie ma takiego sądu.
Autor: Platon, Symposium
Jakość
Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.
Autor: Edward Deming
Jakość
Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.
Autor: Lao Tsu, Złota Księga

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności