Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Zakres studiów obejmuje problematykę podstaw produkcji żywności, chemii środków spożywczych, biochemicznych mechanizmów toksyczności i detoksykacji, analizy instrumentalnej w badaniu żywności, bezpieczeństwa i analityki mikrobiologicznej żywności, prawnych aspektów bezpieczeństwa i kontroli żywności, aspektów zdrowotnych żywności, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, żywności genetycznie modyfikowanej, jakości i systemów opakowań, toksykologii żywności, oceny jakości żywności, substancji dodatkowych w żywności, metod spektroskopowych w żywności, analizy śladowej w badaniach żywności, nowoczesnych metod badania jakości żywności, zasad planowania racjonalnej diety.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności