Warszawa, Polska

Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów, zainteresowanych wykorzystaniem roślin ozdobnych tak w przestrzeni prywatnej (mieszkanie, ogród przydomowy), jak i publicznej (miejsce pracy, biurowce, zieleń miejska) poprzez właściwe zastosowanie roślin, tak ze względu na ich walory estetyczne, jak i oddziaływanie prozdrowotne dla polepszenia jakości życia. Studia mają rozwijać kreatywność słuchaczy i uczyć wykorzystania roślin jako tworzywa plastycznego.
Polityka Prywatności