Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Program studiów obejmuje zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe, realizowane przez wysoko wykwalifikowana kadrę naukową Wyższych Uczelni, a także kompetentnych szkoleniowców i trenerów.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Jakość
Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.
Jakość
Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych.
Opis: norma ISO (PN – ISO 8402:1996)
Bezpieczeństwo
Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy.
Autor: Julian Apostata, Mizopogon, 353 d
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Polityka Prywatności