Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
1. Unikalny program studiów kompleksowo łączący tematykę biostatystyki, zarządzania, analizy danych medycznych oraz bioinformatyki przygotowany we współpracy z SAS Institute oraz z najważniejszymi podmiotami na rynku CRO (badań klinicznych).

2. Atrakcyjna cena wynosząca jedynie 6500 zł za 2 semestry obejmujące łącznie 230 godzin zajęć dydaktycznych wraz z kompletem materiałów dydaktycznych dostępnych przez 24
godziny na dobę na platformie edukacyjnej.

3. Nacisk na praktykę, dzięki któremu nasz program obejmuje 21% zajęć teoretycznych obejmujących wiedzę niezbędną w codziennej pracy biostatystyka i analityka w branży badań klinicznych oraz 79% zajęć praktycznych prowadzonych z założeniem indywidualnego dostępu każdego uczestnika do komputera.
4. Profesjonalna kadra wykładowców obejmująca doświadczonych dydaktków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, praktyków pracujących na co dzień w firmach branży CRO (badań klinicznych).

5. Bliska współpraca z branżą CRO (badań klinicznych), m.in. z wiodącym dostawcą oprogramowania SAS Institute, stowarzyszeniami zrzeszającymi najważniejsze podmioty w
branży GCP.PL i POLCRO oraz z największymi firmami na rynku, m.in. PAREXEL, Quanticate, Covance, Quintiles, Servier.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Biostatystyka
Biostatystyka (nazywana również biometrią) – nauka z pogranicza biologii i statystyki, adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych w dziedzinie biologii, związanych przede wszystkim z medycyną, genetyką, fizjologią, antropologią, ekologią i rolnictwem.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności