Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Choroby drobiu i ptaków ozdobnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
W ramach zaplanowanych seminariów i zajęć laboratoryjnych uczestnicy pogłębiają wybrane zagadnienia dotyczące chorób, profilaktyki i terapii drobiu oraz ptaków ozdobnych. Zajęcia (w sumie 397 godzin) obejmują ćwiczenia dotyczące badań klinicznych, anatomopatologicznych i laboratoryjnych. Słuchacze doskonalą wiedzę nie tylko w zakresie weterynaryjnym ale również zootechnicznym, zapoznając się z aspektami dotyczącymi warunków hodowli ptaków oraz różnymi czynnikami produkcyjnymi, mającymi znaczenie ekonomiczne. Wykładowcami są przedstawiciele różnych jednostek naukowych z całego kraju. Planowane są również zajęcia z udziałem gości zagranicznych. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia osoby spełniające ustawowe wymogi do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.
Polityka Prywatności