Warszawa, Polska

Choroby psów i kotów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Studia rozpoczną sie w październiku 2014 r, i są adresowane do lekarzy weterynarii „pierwszego kontaktu” pracujących w lecznicach dla psów i kotów przynajmniej przez 2 lata. Ich celem jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat rozpoznawania i zwalczania najczęstszych problemów zdrowotnych tych gatunków zwierząt. Zajęcia (ogółem przynajmniej 240 godzin) odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (po 16 godzin), zasadniczo po 2 – 3 zjazdy w semestrze. Ponadto program obejmuje 160 godzin staży praktycznych w klinikach uczelnianych i lecznicach prywatnych. Ukończenie studiów uprawnia do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.
Polityka Prywatności