Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną w zakresie skutecznego doradztwa w żywieniu zwierząt na potrzeby gospodarstw rolnych jak również przedsiębiorstw zajmujących się obrotem towarowym na rynku pasz. Zaproponowane 4 bloki tematyczne pozwalają zapoznać studentów z zagadnieniami współczesnego chowu i hodowli zwierząt, kwestiami żywienia i dobrostanu zwierząt, zagadnieniami funkcjonowania rynku pasz i technologii produkcji zgodnej z przepisami obowiązującymi w UE, ekonomiki, przedsiębiorczości marketingu i organizacji sprzedaży.
Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Polityka Prywatności