Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Edukacja zdalna w erze cyfrowej

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest: zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii informatycznych w nauczaniu, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instruktażowego, zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, rozwoju oraz prowadzenia szkoleń i wykładów on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Niesprawiedliwym i niedozwolonym jest wszelki monopol wychowawczy czy też szkolny, który fizycznie lub moralnie zmusza rodziny do posyłania dzieci do szkół państwowych, wbrew obowiązkom chrześcijańskiego sumienia, a także wbrew słusznym ich upodobaniom.
Autor: Pius XI, encyklika Divini illius magistri.
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Polityka Prywatności