Warszawa, Polska

Florystyka - sztuka układania kwiatów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Sztuka
Jedynym sensem sztuki jest sztuka sama w sobie.
Źródło: José Carlos Somoza, Klara i półmrok
Sztuka
Życie jest chmurne, a sztuka radosna.
Autor: Friedrich Schiller
Polityka Prywatności