Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Specjalizacyjne studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15 – celem specjalizacji jest przygotowanie lekarzy weterynaryjnych do pracy w państwowej inspekcji weterynaryjnej na stanowiskach inspektorów weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.
Higiena
Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.
Polityka Prywatności