Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Infrastruktura drogowa w lasach

Język wykładowy: polski

Celem studiów jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu szeroko pojmowanych zagadnień zarządzania infrastrukturą komunikacyjna dróg wewnętrznych. W zakresie studiów przewidziano przedstawienie zagadnień prawnych pełnienia zarządu nad drogami wewnętrznymi oraz prowadzenia organizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z drogami. Zakres omawianych zagadnień:

  • Planowanie układów przestrzennych sieci dróg leśnych.
  • Infrastruktura drogowa - podstawy prawne.
  • Elementy dokumentacji drogowej.
  • Zarządca drogi jako inwestor robót.
  • Zarządzanie infrastrukturą drogową.
  • Technologie i materiały w drogownictwie.
Polityka Prywatności