Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Metody i techniki menedżerskie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia adresowane są do kadry kierowniczej oraz pracowników z perspektywą awansu na stanowiska kierownicze. Celem studiów jest transfer wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania do kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw oraz wyposażenie jej w „skrzynkę narzędziową” menedżera. Szczególny nacisk położony jest na aspekty praktyczne. Przynajmniej w 50% zajęcia mają formę „nauczania poprzez działanie”. Jest to możliwe dzięki niewielkim grupom zajęciowym.
Polityka Prywatności