Warszawa, Polska

Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Oferta dydaktyczna studiów skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem, które bądź już pracują w sektorze gastronomicznym, bądź zamierzają podjąć tego typu działalność. Program studiów został tak opracowany, aby zarówno osoby posiadające pewną wiedzę na temat działalności gastronomicznej, jak i nowicjuszy w branży przygotować do profesjonalnego wykonywania funkcji menedżerskich dla podniesienia efektywności funkcjonowania zarządzanych placówek.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności