Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie:hodowli,prawidłowego utrzymania i pielęgnacji psów,ustawodawstwa i zasad postępowania z psami,wychowania i podstawowego szkolenia psów. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad z zakresu zachowania psów, pracy z psami problemowymi, przygotowania psów bezdomnych do adopcji. Uczestnicy studiów zdobędą umiejętności przeprowadzania testów psychicznych dla psów ras uznanych za niebezpieczne i ich mieszańców oraz zostaną przygotowani do pełnienia funkcji urzędników samorzadowych realizujących zadania wynikające z przepisów ustawy o Ochronie Zwierząt i rozporządzeń wykonawczych dotyczacych psów, a także podjęcia inicjatyw w tej dziedzinie.
Hodowla
Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).
Polityka Prywatności