Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podstawy zarzadzania bezpieczeństwem i jakością żywności

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników SGGW. W ramach studiów podyplomowych zorganizowane będzie szkolenie z podstaw systemu HACCP, które przeprowadzi zewnętrzna firma.
Polityka Prywatności