województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach spółdzielczych i w bankach zrzeszających.
Polityka Prywatności