Warszawa, Polska

Podyplomowe studia baz danych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Podyplomowe Studia Baz Danych w Warszawie mają na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat systemów informacyjnych opartych na bazach danych, ich strukturze, zasadach projektowania i administracji oraz użytkowania. Plan studiów został tak ułożony aby w studiach mogli uczestniczyć zarówno osoby początkujące jak i zaawansowane. Studenci poznają środowiska Oracle, MS SQL Server oraz systemy z nim związane: Reporting Services, Integration Services, Analysis Services. W ramach studiów studenci nabywają wiedzę dotyczącą XML oraz systemów informacji przestrzennej GIS
Polityka Prywatności