Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przeznaczone są dla osób po studiach magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Polityka Prywatności