Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podyplomowe Studia Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości podatkowej i międzynarodowej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Kadrę dydaktyczną Studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym oraz pracownicy BDO Sp. z o.o. Kształcenie obejmuje następujące przedmioty: wprowadzenie do MSSF, wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej, ujmowanie i wycena składników bilansowych, pomiar wyników i przepływów pieniężnych, międzynarodowa rachunkowość zarządcza, ordynacja podatkowa, podatki dochodowe w podmiotach gospodarczych, rachunkowość grup kapitałowych, instrumenty finansowe, analiza sprawozdań finansowych, wybrane problemy MSSF, rachunkowość podatkowa małych firm, VAT w działalności przedsiębiorstwa, wybrane zagadnienia opodatkowania. Słuchacze studiów otrzymują  materiały dydaktyczne, zawierające zasadnicze treści z poszczególnych przedmiotów.
Polityka Prywatności