Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia rachunkowości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości i finansów, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu księgowego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez egzaminu przed komisją Ministerstwa Finansów.
Polityka Prywatności