Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podstawowym celem Podyplomowych Studiów Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym jest pogłębianie wiedzy w praktycznych dziedzinach, aktualnych dla przedsiębiorczości, w szczególności:
  • rozpoznawania możliwości biznesowych w sektorze drzewnym,
  • tworzenia nowego przedsiębiorstwa i zarządzanie nim,
  • opracowania koncepcji rozwoju przedsiębiorstw sektora drzewnego,
  • kształtowania i doskonalenia indywidualnych umiejętności przywódczych i komunikacyjnych.
Polityka Prywatności