Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy z zakresu problematyki zarządzania inwestycjami, zdobycia i udoskonalenia umiejętności dotyczących behawioralnych aspektów inwestowania, a także pozwalają na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w obszarze psychologii finansów oraz inwestycji na rynkach finansowych. Wykładowcami są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym oraz osoby specjalizujące się w psychologii inwestowania z praktyki gospodarczej.
Polityka Prywatności