Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Przyroda i Biologia

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Słuchaczami studiów mogą być nauczyciele aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych, zdobywający nowe kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe zapewniają: nowelizację treści nauczania przedmiotu, przydatną w zreformowanych szkołach ponadpodstawowych, umiejętności metodyczne i warsztatowe.
Polityka Prywatności