Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym w latach 2007 – 2013. Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, podstawy gleboznawstwa rolniczego, rachunkowość gospodarstw rolnych, podstawy prawa i prawa rolnego, rynki rolne w Polsce i UE, ochrona roślin, organizacja gospodarstw rolnych, podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej, agroturystyka i alternatywne źródła dochodu na obszarach wiejskich, rozwój obszarów wiejskich. Zdobyte w ramach studiów podyplomowych kwalifikacje dają uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych w ramach programu rent strukturalnych.
Rolnictwo
Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.
Rolnictwo
To prawda, że z punktu widzenia polskiego rolnictwa zmiany klimatyczne mogą przynieść wiele pozytywnych skutków. Wydłuży się okres wegetacyjny, będzie można uprawiać gatunki ciepłolubne. Zasięg hodowli kukurydzy obejmie cały kraj, pojawi się sorgo, wzrośnie popularność hodowli winogron.
Autor: Zbigniew Karaczun, polityka.pl, 24 października 2009
Rolnictwo
Na świecie jest 25 milionów rolników zmechanizowanych, 250 milionów korzysta z żywej siły pociągowej, zaś 1200 milionów nie ma żadnego źródła energii poza własnymi rękoma. Zdecydowanie się na żywność genetycznie modyfikowaną skazuje tych ludzi na nędzę i exodus ze wsi do miast. Rozwój kultur żywności genetycznie modyfikowanej pociąga za sobą wybór rolnictwa opartego na specyficznej technologii, rodzącej nieodwracalną zależność. Przykład ten można potraktować jako rolniczy odpowiednik energii atomowej, to znaczy jako rozwiązanie technologiczne generujące problemy w średnim i długim okresie – to fałszywa odpowiedź na prawdziwe pytanie.
Autor: Daniel Cohn-Bendit, Co robić?, tłum. Agnieszka Adamczak, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
Rolnictwo
Rolnictwo było przyczyną wzrostu zaludnienia i powstania scentralizowanego rządu, metali, broni, dzid, a w końcu także bomby atomowej. Europejczycy podbili resztę świata, bo to oni mieli pierwszą i najbardziej produktywną gospodarkę rolną.
Autor: Jared Diamond, rozmowa Jörga Häntzschela, Papuas mówi „pas”, „Süddeutsche Zeitung”, tłum. „Forum”, 10 grudnia 2012.
Polityka Prywatności