Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Podyplomowe studia Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie są skierowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem ogrodniczych produktów roślinnych – roślin leczniczych, przyprawowych i warzywnych o wysokiej aktywności biologicznej ­- w profilaktyce zdrowotnej, a także pragnących nabyć umiejętności oceny jakości surowców pochodzenia roślinnego. Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r. Uzyskanie wiedzy w zakresie obrotu produktami zielarskimi oraz nowoczesnych metod oceny jakości zwiększy szansę na rynku pracy w uzyskaniu zatrudnienia w placówkach państwowych i prywatnych zajmujących się oceną jakości żywności, kontrolą bezpieczeństwa żywności świeżej i przetworzonej.
Jakość
Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.
Rośliny
Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy heterotroficzne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).
Jakość
Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.
Autor: Lao Tsu, Złota Księga
Jakość
Jakość to to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest.
Autor: Arystoteles, Categoriae
Jakość
Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych.
Opis: norma ISO (PN – ISO 8402:1996)
Polityka Prywatności