Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Systemy informacyjne i analiza danych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
elem studiów jest przekazanie,usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat baz danych, systemów informacyjnych na nich opartych oraz metod analizy danych w sposób przystępny zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Studia dostarczają nie tylko solidną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystywanie oprogramowania (m.in. Microsoft, SAS, Oracle, Statistica) w pracy zawodowej, ale stanowią również znakomitą i kompletną podstawę do dalszego poszerzania wiedzy w zakresie baz danych i analizy danych. Program studiów został przygotowany tak, aby ich ukończenie stanowiło pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikatów:Oracle Certified Associate, Oracle Certified Professional, SAS Analytics Certificate, SAS Data Integration Certificate, SAS Business Intelligence Certificate będących cenionym i poszukiwanym na rynku pracy potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i kompetencji.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności