Warszawa, Polska

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podstawy technologii żywności, towaroznawstwo żywności, higiena żywności, jakość żywności w łańcuchu żywnościowym, mikrobiologia żywności, zanieczyszczenia fizyczne żywności, toksykologia żywności, GHP, GMP, GLP, ochrona konsumenta na rynku żywności w świetle prawa żywnościowego, system HACCP, wdrażanie GHP, GMP i HACCP do zakładu, podstawy żywienia i dietetyka, metody utrwalania i przechowywania żywności, projektowanie zakładu i linii technologicznych w aspekcie higienicznym, ocena jakości żywności, systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, audyt systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, analiza ryzyka, analiza ryzyka – dokumentowanie.
Polityka Prywatności