Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia "Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych", mają na celu zapewnienie rozwoju zawodowego uczestników studiów poprzez podwyższenie kwalifikacji, uzyskanie nowych uprawnień, uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w zakresie wszystkich jakościowych aspektów procesu produkcyjnego leśnictwa, a w szczególności kontaktów z partnerami zewnętrznymi.

Absolwenci studiów mają również możliwość otrzymania tytułu "inżyniera jakości", w wyniku zdania dodatkowego egzaminu, prowadzonego przez PCBC w trakcie studiów.

Polityka Prywatności