Warszawa, Polska

Techniki mikrobiologiczne oraz systemy zarządzania w zapewnieniu higieny, jakości i bezpieczeństwa w praktyce przemysłowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności