Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wycena nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego z zakresu wyceny nieruchomości (wszelkich). Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych. Studia trwają 2 semestry od października do czerwca w wymiarze 288 godzin, w tym mieści się minimum programowe uzgodnione z Ministerstwem Infrastruktury. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. od 9 – do 17). Prowadzą je specjaliści z SGGW i innych uczelni, praktycy branżowi z zakresu wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości rolnych, prawnicy.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności