Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie bankiem spółdzielczym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele utworzenia studiów Umożliwienie pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym. Dodatkowo Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym mają na celu umożliwienie słuchaczom zdobycia nowych umiejętności z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym, co może być korzystne zarówno dla słuchaczy, banków spółdzielczych oraz całego sektora bankowości spółdzielczej.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności