Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie flotą samochodową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Ukończenie studiów umożliwia zdobycie pożądanej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy, a także praktycznych umiejętności menadżerskich oraz operacyjnych w zakresie zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego samochodów (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm transportowych, produkcyjnych i usługowych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności