Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie nieruchomościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką zarządzania nieruchomościami. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Studia powinny przekazać słuchaczom wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:
Polityka Prywatności