Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie w energetyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest uzupełnianie wiedzy niezbędnej do rozwoju zawodowego kadry technicznej i kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za planowanie zrównoważonego rozwoju i zarządzanie zasobami energetycznymi, a zwłaszcza odnawialnymi źródłami energii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności