Warszawa, Polska

Zoopsychologia - problemy behawioru psów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Studia skierowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zachowania psów i terapii zachowań niepożądanych. Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym licencjackim (inżynierskim) najchętniej o profilu biologicznym (weterynaria, zootechnika, biologia, psychologia) a w przypadku wykształcenia o innym profilu o ukończonych studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych z zakresu kynologii i doświadczeniu w pracy ze zwierzętami (hodowla, praca ze zwierzętami przygotowanymi do adopcji w schronisku, fundacji czy stowarzyszeniu itp., prowadzenie domu tymczasowego, udział w kursie trenerskim, kursie dogoterapii, prowadzenie szkoły dla psów itp) Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu neurofizjologii i etologii psów. Zapoznają się ze znaczeniem warunków utrzymania i metod chowu i hodowli psów dla ich dobrostanu i kształtowania prawidłowych relacji z ludźmi. Absolwenci zostaną zapoznani z różnicowaniem zaburzeń somatycznych i behawioralnych, mechanizmami uczenia się i technikami szkolenia. Zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat etiologii, diagnostyki, kontroli i zapobiegania problemom zachowania psów. Zdobędą kwalifikacje umożliwiające prowadzenie doradztwa w zakresie zachowania psów zgodnie z podstawami naukowymi. W ramach studiów zostaną omówione metody terapii wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów zachowania psów.
Polityka Prywatności