Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym

Język wykładowy: polski
Podyplomowe Studia Zrównoważone Użytkowanie Obszarów Leśnych w Rozwoju Regionalnym są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny.
Użytkowanie
Użytkowanie (łac. ususfructus) – jedno z ograniczonych praw rzeczowych, znane polskiemu prawu cywilnemu, wyrażające się w obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków.
Polityka Prywatności