Warszawa, Polska

Żywienie człowieka i gastronomia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Program obejmuje następujące przedmioty: podstawy żywienia człowieka z elementami socjologii żywienia, towaroznawstwo i przechowalnictwo z elementami bezpieczeństwa, dietetyka, technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego ( w tym catering), projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych, obsługa konsumenta, higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności, marketing żywności i usług gastronomicznych, metodyka nauczania przedmiotów zawodowych, seminarium, praca zaliczeniowa. Zajęcia (360 godzin dydaktycznych) odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów. Słuchaczom udostępniane są materiały pomocnicze do realizowanych przedmiotów. W lipcu przewidziane są ćwiczenia laboratoryjne.
Gastronomia
Gastronomia (z grec. gaster - „żołądek”, nómos - „prawo”, „ustawa”) – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, stołówek itp.). Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem.
Żywienie człowieka
Żywienie człowieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Pokarmy te mogą być pobierane w stanie naturalnym lub w postaci różnorodnych potraw czy napojów. Racjonalne żywienie człowieka jest dostosowane do jego wieku, płci, zapotrzebowania energetycznego, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowotnego, klimatu w którym żyje oraz innych czynników.
Polityka Prywatności