Gdańsk, Polska

Biznes międzynarodowy

International Business

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności