Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Handel Zagraniczny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny – odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi siedzibę poza granicami państwa.
Handel
Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.
Autor: Benjamin Franklin
Handel
Kupiec nie musi być koniecznie obywatelem jakiegoś określonego kraju. Jest mu w znacznej mierze obojętne, gdzie prowadzi swój handel. Gdy zaś trochę się zrazi, może go to skłonić do przeniesienia swego kapitału z jednego kraju do drugiego, wraz z całą wytwórczością, jaką kapitał ten utrzymuje.
Autor: Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Handel
Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz.
Opis: przysłowie fińskie
Polityka Prywatności