Gdańsk, Polska

Komercjalizacja nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Polityka Prywatności