Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Reklama i Marketing Medialny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Marketing
Nie możesz mówić, że twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu
Autor: Polly La Barre
Reklama
Wino Kosmos – w pół godziny na orbitę!
Źródło: etykieta wina Kosmos
Reklama
– Myślisz, że ona czuje do mnie miętę?
– Miętę? Człowieku! Odśwież język! Jesteś piernik czy tic-tac?
Źródło: reklama telewizyjna tic-taków
Polityka Prywatności