Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

Język wykładowy: polski
Po pierwsze, celem studiów jest gruntowne (teoretyczne i praktyczne) wykształcenie absolwentów w bardzo konkretnym nurcie terapeutyczno-diagnostycznym, jakim jest stosowana analiza zachowania. Po drugie, ponieważ studia SAZ mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest otwarcie dróg przyszłego rozwoju dla osób, które będą chciały certyfikować się jako terapeuci pracujący w nurcie behawioralnym. Ukończenie tych studiów umożliwi przestąpienie do międzynarodowego egzaminu na Certyfikowanego Terapeutę Behawioralnego: The Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®).
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności