Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest nabycie przez absolwenta  nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie:
  • sposobów inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych
  • stosowania metod i technik ochrony różnorodności biologicznej
  • oceny wpływu antropopresji na środowisko przyrodnicze
  • zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi
  • podstaw prawnych ochrony przyrody w Polsce i Europie
  • zasad funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
  • finansowania projektów przyrodniczych
Ochrona
ochrona, jako opieka
Waloryzacja
Waloryzacja – zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną (wyższą lub niższą) wierzytelności z chwili jej powstania.
Polityka Prywatności