Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej poprzez doskonalenie kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzania organizacją publiczną. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:
  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i nadzorować podwładnych
  • identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji publicznych
  • zarządzać budżetem jednostki
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz oraz współpracować z mediami
  • identyfikować i respektować różnice pomiędzy zarządzaniem publicznym i biznesowym
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności