Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Coraz bardziej złożone zarządzanie organizacjami nowej gospodarki wymaga nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcji personalnej. Celem studiów ZKL jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników; rozwoju i wykorzystania ich talentów i potencjału; motywowania szczególnie poprzez systemy wynagradzania pracowników oraz oddziaływania na satysfakcję z pracy i budowanie zaangażowania pracowników oraz ocenianie pracowników, w tym ocenianie okresowe. Zaprezentowanie w/w rozwiązań pozwoli też na kształtowanie umiejętności projektowania rozwiązań z tych obszarów w praktyce zarządzania. Realizację tych celów zapewnia dobór tematów realizowanych na studiach oraz dobór kadry dydaktycznej, w której ok. 40% stanowią osoby o wybitnych osiągnieciach praktycznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności