Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
W kształceniu na Studiach Podyplomowych pt. Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi celem jest wyposażenie słuchaczy w podstawowa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania w obszarze służby zdrowia.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności